CERT International s.r.o. | +421 233 04 69 75 | Račianska 66, 831 02 Bratislava | central@certin.sk
 • 2000 História CERT Group sa začala písať v druhej polovici roku 2000, kedy v celosvetovom meradle začalo významne rásť uplatňovanie noriem ISO zo série 9000. Vtedy bola v platnosti jedna z prvých noriem ISO 9001, vydanie z roku 1994. V tom čase bola založená firma, ktorá položila základy dnešnej skupiny spoločností CERT. Jej zakladatelia mali v prvom rade záujem o nové, rýchlo rastúce trhy. Spojili teda skúsenosti, vedomosti a záujmy mnohých európskych odborníkov a spoločností, čo sa stalo základom pre CERT Group.
 • 2005 Vytvorenie jednej z prvých spoločností, CERT Group – Spoločnosť s ručením obmedzeným „СЕRТ Management“, zameranej na poskytovanie služieb certifikácie v krajinách SNŠ v spolupráci so združeniami technického dohľadu (TUV Nemecko) a Certification International (Veľká Británia).
 • 2007 Založenie školiacej spoločnosti CERT Academy a podpísanie dohôd s medzinárodnými poskytovateľmi školiacich služieb Nigel Bauer & Associates, TSI International a TUV Nord, ktoré oprávňovali k samostatnému vykonávaniu kvalifikačných školení na prípravu medzinárodne uznávaných audítorov v systéme IRCA.
 • 2007 Založenie profesionálneho časopisu «MANAGEMENT». Tento časopis má licencie/ povolenia na distribúciu v Rusku, Kazachstane, Uzbekistane a iných krajinách SNŠ.
 • 2012 Založenie spoločnosti CERT International s.r.o. v Bratislave. Certifikačnému orgánu CERT International bola Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS (www.snas.sk) udelená medzinárodne uznávaná akreditácia. SNAS je riadnym signatárom Medzinárodného akreditačného fóra (IAF) (www.iaf.nu) a jeho akreditácia umožňuje uznanie certifikátov vydaných spoločnosťou CERT International vo viac než 80 krajinách sveta.
 • 2013 Otvorenie zastupiteľských kancelárií CERT Academy v Almaty, v Kazachstane – ТОО „CERT Academy Kazakhstan“ a v Rusku, v meste Kazaň – ООО „СЕРТ Академия“.
 • 2014 Оtvorenie zastupiteľských kancelárií CERT International v Moskve – ООО „СЕРТ Интернешнл“, v Almaty – ТОО „CERT Internationаl Kazakhstan“ a v Biškeku – ОсОО „CERT International“.
 • 2015 V súvislosti s vydaním novej normy ISO 9001:2015 sa v Moskve uskutočnila najväčšia konferencia na území SNŠ, zameraná na otázky ISO. Konferencie sa zúčastnilo 630 zástupcov rôznych podnikov z Ruska.
 • 2016 V jednotlivých mestách SNŠ – Moskva, Almaty, Taškent, Biškek, Samarkand, Kaliningrad, Astana, Kazaň, St. Peterburg bol zorganizovaný maratón konferencií «Samostatný prechod na normu ISO 9001:2015», na ktorom sa zúčastnilo viac ako 4000 zástupcov rôznych podnikov.
 • 2018 Otvorenie kancelárie v Gruzínsku, v Tbilisi – ООО CERT Academy Georgia.
 • 2019 CERT International je jedným z prvých medzinárodných certifikačných orgánov, ktorý získal akreditáciu podľa nových noriem ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 a ISO 22000:2018.
 • 2021 CERT International bol jedným z prvých certifikačných orgánov v Európe, ktorý bol akreditovaný SNAS podľa ISO 37001 na podporu boja proti korupcii.
 • 2022 Boli podpísané dohody so zástupcami CERT International v Bulharsku a Peru.
 • 2022 Pobočka CERT International v Strednej Ázii získala akreditáciu podľa štandardov SAE na poskytovanie certifikačných služieb HALAL.