CERT International s.r.o. | +421 233 04 69 75 | Račianska 66, 831 02 Bratislava | central@certin.sk

CERT International

CERT International – Medzinárodný certifikačný orgán. Akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS (www.snas.sk).

CERT International vykonáva certifikáciu podľa všetkých kľúčových noriem ISO – ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 50001, ISO 37001. V súlade s kritériami Európskeho fóra pre akreditáciu (www.iaf.nu) sú naše certifikáty uznávané prakticky na celom svete a vy sa môžete dostať na trhy v Európe, USA, Kanade, Japonsku, Nemecku a SAE.

Naši audítori úspešne absolvovali špeciálnu prípravu, vrátane účasti na školeniach IRCA. Pracujú u nás audítori, ktorí majú medzinárodnú registráciu IRCA, čo klientom pomáha zvýšiť efektívnosť manažérskych systémov až o 20 %!

Pri auditoch sa nepreverujú papiere, ale systém a cieľom je zvýšiť jeho efektívnosť. Bezplatne taktiež vykonávame audit podľa medzinárodnej normy ISO 9004, na základe výsledkov ktorého naši audítori vypracujú odporúčania na vytvorenie udržateľného podniku.

Vďaka našej certifikácii sa nástroje ISO stanú súčasťou podnikania, a nie iba formálnymi papiermi a správami.

V porovnaní s analogickými, medzinárodne uznávanými certifikačnými orgánmi, je cena certifikácie CERT International o 20 % nižšia.

Po úspešnom prejdení certifikačným procesom organizácia v priebehu 2 – 4 týždňov dostane od CERT International medzinárodný certifikát, no a pokiaľ by tomu tak nebolo, vrátime vám peniaze a certifikát dostanete ako darček!

Poslanie CERT International – Meniť myslenie v oblasti systémov manažérstva!