CERT International s.r.o. | +421 233 04 69 75 | Račianska 66, 831 02 Bratislava | central@certin.sk

CERT International je jedným z prvých medzinárodných certifikačných orgánov, ktorý bol SNASom akreditovaný podľa nových vydaní noriem: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, ISO 37001:2016, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018.

To je znakom toho, že sme preukázali kompetentnosť našich audítorov a personálu, a pracujeme v súlade z medzinárodnými normami a s vysokými požiadavkami, ktoré sú kladené na certifikačné orgány.

Akreditačný orgán SNAS je riadnym signatárom IAF MLA (mnohostrannej dohody о vzájomnom uznávaní Medzinárodného akreditačného fóra) a je zárukou medzinárodného uznania certifikátov

CERT International vo viac ako 80 krajinách.

Dokumenty

Certifikáty a rozsah akreditácie je možné preveriť na webovej stránke akreditačného orgánu SNAS– www.snas.sk. Tieto informácie vám môžeme taktiež  zaslať e-mailom, pokiaľ nám pošlete žiadosť na info@certin.sk

V prípade záujmu o cenovú ponuku certifikačných služieb prosíme vyplniť základný dotazník a zaslať ho na info@certin.sk

Pokiaľ si chcete overiť platnosť certifikátu CERT International, vydaného ľubovoľnej organizácii, prosíme, aby ste taktiež poslali žiadosť na info@certin.sk alebo central@certin.sk

Ak máte záujem o certifikáciu, prečítajte si a prijmite nasledujúcu certifikačnú zmluvu:
099_VA_Certification_agreement_en (1)
Aplikácie: 099 VA Appeals and Complaints Procedure (2)

099 АА Description of certification procedure

Nestrannosť

Chápeme dôležitosť skutočnosti, že v rámci nášho poslania musíme zabezpečiť nestrannosť a transparentnosť certifikačných služieb CERT International v oblasti systémov manažérstva.

V súlade s medzinárodnými normami, špecifickými požiadavkami a legislatívnymi predpismi kontrolujeme záujmy, ktoré môžu mať vplyv na nestrannosť a garantujeme objektívnosť našej činnosti pri certifikácii systémov manažérstva.